Stichting Van Baaren Museum

Stichting Van Baaren Museum

 

 

De Stichting Van Baaren Museum houdt de kunstcollectie in stand die mevrouw Van Baaren en haar broer, de heer Van Baaren, in hun leven hebben verzameld en gekoesterd.

 

De collectie is in langdurige bruikleen gegeven aan het Centraal Museum te Utrecht.

 

In de Van Baaren Zaal van het Centraal Museum wordt een gedeelte van de collectie permanent tentoongesteld.

 

 

 

Verzamelen in stilte

 

Josephina Francisca van Baaren (1890-1959) en haar broer Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) brachten tussen circa 1925 en 1964 een verzameling kunstvoorwerpen bijeen. Zij richtten de Stichting Van Baaren Museum op die thans eigenaresse van de collectie is. Tijdens hun leven bevond de collectie zich in hun woonhuis aan de Oudegracht 317 te Utrecht. De collectie wordt tegenwoordig tentoongesteld in het Centraal Museum.

 

De Stichting beheert de Collectie Van Baaren: een van de niet zo talrijk geworden particuliere collecties in Nederland uit het interbellum en kort daarna, die nog in hun oorspronkelijke samenstelling bijeen zijn.

De Stichting werft niet actief geld of goederen. Het vermogen en / of de opbrengsten daaruit worden nagenoeg volledig aangewend om het doel van de Stichting te verwezenlijken. In 2016 waren er geen kosten of baten zodat er geen financieel verslag van dit jaar is.

De Stichting Van Baaren Museum heeft de ANBI status. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41179288. Adres: Nedereindseweg 463, 3437 PL Nieuwegein

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door

de heer mr. R.J.G.J. van Warmerdam (voorzitter), mevrouw mr. M.L.A.A. de Bont-de Krom (secretaris), de heer drs. P. Pennekamp (penningmeester), de heer prof.dr. R. Bedaux (lid), de heer drs. W. van Grimbergen (lid) en de heer ir. L. Wevers (lid).